Zaloguj się

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarcePomoc dla "Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce"
Niektóre kursy dostępne są dla użytkowników zalogowanych jako goście.

Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?

W platformie edukacyjnej student@WIPiE.UR nie ma możliwości samodzielnego tworzenia kont użytkowników.

Logowanie pracowników (konta utworzone ręcznie)

W formularzu po lewej stronie należy wprowadzić login oraz hasło przydzielone przez administratora.

Logowanie studentów (uwierzytelnianie przez Google)

Studenci roku I (zapisy w r.a. 2015/16) logują się wprowadzając login oraz hasło przydzielone przez administratora (lub prowadzącego przedmiot Technologie Informacyjne).


Studenci lat wyższych logują się WYŁĄCZNIE za pomocą służbowych kont pocztowych.

1. W innej karcie przeglądarki internetowej zaloguj się do służbowego konta pocztowego (w domenie student.wipie.ur.krakow.pl, konto obsługiwane przez Google/Gmail) lub po prostu kliknij w ten link i zaloguj się.

2. Wróć się na kartę przeglądarki wyświetlającą tę stronę logowania do platformy. Kliknij na czerwony przycisk [Sign-in with Google]. Logowanie następuje automatycznie, bez podawania żadnych dodatkowych informacji. Uwierzytelnianie jest wykonywane przez konto Google.

UWAGA:

 • Kontami służbowymi zarządza Administrator Sieci WIPiE, mgr Wojciech Lis (pok. 114).
 • Możliwe przyczyny niezalogowania studenta do platformy:
 • brak założonego lub nie aktywowane konto służbowe e-mail,
 • chwilowy brak połączenia z serwerem autoryzującym Google,
 • wcześniejsze zalogowanie się w przeglądarce do innego konta obsługiwanego przez Google/Gmail (nie w domenie student.wipie.ur.krakow.pl). Objawia się to komunikatem:
  auth_googleoauth2/Niedozwolony adres e-mail (student.wipie.ur.krakow.pl)
  W tym przypadku należy się z niego wylogować i zalogować ponownie na konto służbowe -- zgodnie z procedurą 1. oraz 2. podaną powyżej.
  Zamknięcie karty w przeglądarce lub nawet ponowne uruchomienie przeglądarki nie rozwiązuje problemu. Aby skutecznie wylogować się z konta pocztowego gmail należy w nowej karcie wprowadzić adres gmail.com i po uruchomieniu strony z pocztą wylogować się z tego konta.